Sulje

Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus

Tammi – maaliskuu 2017

Katso webcast

"Tilauskertymän vahva kasvu oli katsauskauden ehdoton kohokohta. Kiinnostus pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan vauhditti tilausmäärän kasvua Services-liiketoiminnassa. Energiamarkkinoilla toimivat asiakkaamme investoivat edelleen uuteen voimantuotantokapasiteettiin."

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Myönteistä kehitystä tilauskertymässä

”Tilauskertymän vahva kasvu oli katsauskauden ehdoton kohokohta. Kiinnostus pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan vauhditti tilausmäärän kasvua Services-liiketoiminnassa. Energiamarkkinoilla toimivat asiakkaamme investoivat edelleen uuteen voimantuotantokapasiteettiin sekä kehittyvillä markkinoilla että teollisuusmaissa. Aktiiviset risteily- ja kaasun käsittelyalusmarkkinat pitivät Marine Solutions -liiketoiminnan saamat tilaukset kohtalaisella tasolla. Vaikka uusien alustilausten määrä on pysynyt alhaisena, markkinoilla on havaittavissa positiivista virettä, joka viittaa kysynnän asteittaiseen elpymiseen vuoden 2017 jälkipuoliskolla.

Voimalaitostoimitusten kasvu tuki Wärtsilän liikevaihdon ja toiminnan kehitystä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Jatkossa odotamme huoltoliiketoiminnan vilkastuvan molemmilla Wärtsilän loppumarkkinoilla asiakkaiden kunnossapitoaikataulujen ja pitkäaikaisten huoltosopimusten kasvavan suosion ansiosta. Tämä luo hyvät edellytykset Wärtsilän toiselle vuosipuoliskolle, kun myös Energy Solutions -liiketoiminnan hinnoitteluympäristö on vakiintunut.”

Jaakko Eskola Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2017

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

  • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
  • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa (aikaisemmin vankka), sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
  • Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen näkymät säilyvät myönteisinä, kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.


Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 2.744 milj. euroa (2.681), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Keskeistä

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2017

  • Tilauskertymä kasvoi 11% 1.413 milj. euroon (1.271)
  • Liikevaihto kasvoi 4% 1.007 milj. euroon (967)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,40 (1,31)
  • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 86 milj. euroon (84), mikä vastaa 8,5% liikevaihdosta (8,7)
  • Tulos/osake laski 0,28 euroon (0,30)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 2 milj. euroon (-13)
  • Tilauskanta kauden lopussa oli vakaat 5.096 milj. euroa (5.103)

 

Avainluvut
MEUR 1-3/2017 1-3/2016 Muutos 2016
Tilauskertymä 1 413 1 271 11% 4 927
Tilauskanta kauden lopussa 5 096 5 103 0% 4 696
Liikevaihto 1 007 967 4% 4 801
Liiketulos1 80 83 -4% 532
% liikevaihdosta 7,9 8,6 11,1
Vertailukelpoinen liiketulos 86 84 2% 583
% liikevaihdosta 8,5 8,7 12,1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 94 93 1% 618
% liikevaihdosta 9,4 9,6 12,9
Tulos ennen veroja 74 80 479
Tulos/osake, euroa 0,28 0,30 1,79
Liiketoiminnan rahavirta 2 -13 613
Korolliset nettovelat kauden lopussa 260 639 150
Bruttoinvestoinnit 9 11 146
Nettovelkaantumisaste 0,13 0,32 0,07
1 Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 6 milj. euroa (1) rakennejärjestelykuluja.
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.