Sulje

Markkinakehitys

Services

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden kehitys oli vakaata vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pitkäaikaisten huoltosopimusten vahva kysyntä tuki aktiviteettia merenkulkumarkkinoilla offshore- ja kauppalaivasegmenteillä jatkuvista haasteista huolimatta. Voimalaitoksiin liittyvän huollon kysyntä oli tasaista, ja kehitys oli myönteistä Lähi-idässä ja Aasiassa.

Energy Solutions

Myönteistä aktiviteettia voimantuotannon markkinoilla

Wärtsilän voimantuotantoratkaisujen kysyntä oli hyvällä tasolla vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkön kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla ja tiettyjen teollisuusmaiden tarve tasapainottaa epäsäännöllisiä uusiutuvia energialähteitään vauhdittivat investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin. Näiden trendien uskotaan tukevan markkina-aktiviteettia myös tänä vuonna, vaikka geopoliittinen ja makrotaloudellinen epävarmuus on yhä riski.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuonna 2016 kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, alle 500 MW:n suuruisten voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat vakaat 26,1 GW (26,2). Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 13%:iin (8). Maailmanlaajuisiin tilauksiin on laskettu mukaan kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Marine Solutions

Merenkulun markkinaympäristö jatkuu vaimeana

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä rekisteröitiin 145 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (77). Perinteisen kauppalaivamarkkinoiden rahtihintojen asteittaisesta parantumisesta huolimatta ylikapasiteetti sekä öljyn ja kaasun alhaiset hinnat rasittavat yhä meriteollisuutta. Kiinnostus risteilymatkustamista kohtaan kasvaa Yhdysvalloissa ja Aasiassa, minkä ansiosta aktiviteetti pysyi hyvällä tasolla risteilyalussegmentillä. Tilaukset kehittyivät hyvin myös lautta- ja Ro-Ro-segmenteillä, joita tukivat suotuisat päivä- ja rahtihinnat, ikääntyvä aluskanta, uusien lainsäädäntöjen voimaantulo ja uudisrakentamisen alhaiset hinnat.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Kiina säilytti asemansa suurimpana laivanrakennusmaana 29%:n osuudellaan ensimmäinen neljänneksen aikana vahvistetuista sopimuksista. Etelä-Korean osuus oli 23% ja Italian 16%. Alhaiset alustilaukset johtavat todennäköisesti yhä konsolidointiin suurten laivanrakennusmaiden telakoiden keskuudessa. 

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 45% (51% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus kasvoi 20%:iin (18% edellisen neljänneksen lopussa), mikä johtui Wärtsilän keskittymisestä tähän tuotealueeseen. Wärtsilällä on hyvä asema myös muissa keskeisissä tuotteissa ja ratkaisuissa, kuten sähkö- ja automaatiojärjestelmissä sekä kaasujärjestelmissä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.