Sulje

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Wärtsilä valittiin jälleen Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe:n jäseneksi.

Alusten painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus astuu voimaan 8.9.2017. Sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviämistä laivojen painolastivesien mukana merialueilta toisille, sillä vieraslajit voivat vahingoittaa paikallisia lajeja. Wärtsilällä on hyvät valmiudet auttaa asiakkaitaan varautumaan uuden lainsäädännön vaatimuksiin. Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä ilmoitti sopimuksesta toimittaa Aquarius-painolastiveden käsittelyjärjestelmät Minerva Marine Inc.:in hallinnoimiin maailmanlaajuisesti liikkuviin säiliöaluksiin. Wärtsilä ilmoitti myös aikovansa allekirjoittaa sopimuksia useampien suurten telakoiden kanssa yhteisenä tavoitteenaan tarjota varustamoille ja liikennöijille kaikki painolastiveden käsittelyjärjestelmiin liittyvä tieto ja tuki.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Wärtsilässä etusijalla. Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä järjesti kolmannen maailmanlaajuisen turvallisuuspäivänsä teemalla ‘Puuttumalla välität’, jolla halutaan kiinnittää huomiota siihen, miten tärkeää on puuttua riskitilanteisiin niitä nähdessä. Wärtsilä lanseerasi myös Zero Mindset -koulutusohjelman, jossa pyritään vahvistamaan yhtiön sisäistä turvallisuusjohtamista.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.