Sulje

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Katsauskauden tammi-maaliskuu 2017 liiketulos oli 80 milj. euroa (83). Tämä on 7,9% liikevaihdosta (8,6). Vertailukelpoinen liiketulos oli 86 milj. euroa (84) eli 8,5% liikevaihdosta (8,7). Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 6 milj. euroa (1) käynnissä oleviin rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 94 milj. euroa (93) eli 9,4% liikevaihdosta (9,6). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (9). Wärtsilän liiketulosta heikensi 11 milj. euron pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvä varaus, joka kattaa kaikki kolme käynnissä olevaa ohjelmaa. Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat sidottuja yhtiön kurssikehitykseen kolmen vuoden pituisen jakson aikana ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Rahoituserät olivat -5 milj. euroa (-3). Nettokorot olivat -2 milj. euroa (-3). Tulos ennen veroja oli 74 milj. euroa (80). Verot olivat 17 milj. euroa (20), mikä vastaa 23,5%:n efektiivistä verokantaa (24,9). Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,30) ja osakekohtainen oma pääoma 10,62 euroa (10,18). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 16,9% (20,5). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,9% (21,5).

 

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 1-3/2017 1-3/2016 2016
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 94 93 618
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -35
Vertailukelpoinen liiketulos 86 84 583
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6 -1 -51
Liiketulos 80 83 532

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.