Sulje

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän tammi-maaliskuun 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 2 milj. euroa (-13). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 580 milj. euroa (709), kasvua oli 90 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 554 milj. euroa (618). Joulukuun 2016 lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 516 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 403 milj. euroa (428) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 640 milj. euroa (519). Ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin osinkoa 0,65 euroa osakkeelta (1,20) eli yhteensä 128 milj. euroa (237). Osingon toinen samansuuruinen erä maksetaan syyskuussa.

Wärtsilällä oli maaliskuun 2017 lopussa korollisia lainoja yhteensä 670 milj. euroa (1.088). Joulukuun 2016 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 629 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 78 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 592 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 260 milj. euroa (639) ja nettovelkaantumisaste 0,13 (0,32).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.3.2017 31.12.2016
Rahavarat 403 472
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640 640
Maksuvalmius 1 043 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 22 23
Yritystodistukset vähennettynä - -
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 1 043 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 22 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.3.2017 oli 43 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 48 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.