Sulje
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 434 1 464 1 464
Valuuttakurssimuutokset -1 -31 -52
Yrityshankinnat 1 71
Lisäykset 2 3 16
Poistot ja arvonalentumiset -15 -15 -62
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -3
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 421 1 421 1 434
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 405 431 431
Valuuttakurssimuutokset -2 5
Yrityshankinnat 14
Lisäykset 6 8 38
Poistot ja arvonalentumiset -18 -16 -76
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -2 -7
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 393 420 405

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.