Sulje
Kvartaalitunnuslukuja
MEUR 1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
Tilauskertymä
Services 686 565 522 527 580 572 511 579 662
Energy Solutions 405 501 330 304 312 366 167 188 287
Marine Solutions 322 258 287 362 379 465 407 392 336
Yhteensä 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285
Tilauskanta raportointikauden lopussa
Services 1 187 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073
Energy Solutions 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619
Marine Solutions 2 062 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239
Yhteensä 5 096 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931
Liikevaihto
Services 490 636 512 542 500 619 531 548 485
Energy Solutions 239 414 177 220 132 374 243 327 182
Marine Solutions 279 509 390 433 335 598 448 354 321
Yhteensä 1 007 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1 5 2 4 3 6 5 5 2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 94 262 132 131 93 224 170 144 106
prosentteina liikevaihdosta 9,4 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7
Poistot ja arvonalentumiset -33 -34 -31 -42 -31 -33 -32 -30 -29
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -7 -6
Vertailukelpoinen liiketulos 86 253 123 122 84 215 160 137 100
prosentteina liikevaihdosta 8,5 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -6 -22 -2 -26 -1 -13 -11
Liiketulos 80 231 122 96 83 202 149 137 100
prosentteina liikevaihdosta 7,9 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -5 -7 -38 -3 -2 -17 3 -18
Tulos ennen veroja 74 226 115 58 80 199 132 140 82
Tuloverot -17 -55 -31 -17 -20 -41 -35 -31 -18
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 57 172 84 41 60 159 97 109 64
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22
Raportointikauden nettotulos 57 172 84 41 60 159 97 109 86
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,32
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43
Bruttoinvestoinnit 9 20 55 60 11 32 17 279 18
osakkeet ja yrityshankinnat 1 42 49 5 262
Liiketoiminnan rahavirta 2 235 189 202 -13 176 -5 47 37
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa 580 490 540 602 709 543 522 404 296
Henkilöstö raportointikauden lopussa
Services 10 464 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711
Energy Solutions 913 903 920 945 958 959 966 974 975
Marine Solutions 5 920 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587
Muut 533 467 464 465 457 459 456 451 433
Yhteensä 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.