Sulje
Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Raportointikauden tulos 57 60 357
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 1 -12
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 1 -9
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 1 -45 -52
määräysvallattomien omistajien osuus -1 -1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta 3 -2 1
Rahavirran suojaukset 9 42 41
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -2 -10 -10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 11 -16 -21
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 11 -15 -30
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 68 45 327
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 67 44 323
Määräysvallattomat omistajat 1 3
68 45 327

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.