Sulje
Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3 -3
Oma pääoma 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 028 34 2 318
Maksetut osingot -256 -257
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 4 8 55 1 68
Oma pääoma 31.3.2017 336 61 -53 -31 -45 1 827 34 2 129
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 41 2 242
Maksetut osingot -237 -1 -238
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -47 32 1 58 45
Oma pääoma 31.3.2016 336 61 -53 -38 -36 1 738 40 2 049

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.