Sulje
Lyhennetty tase
MEUR 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 421 1 421 1 434
Aineelliset hyödykkeet 393 420 405
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 76 64 84
Muut sijoitukset 14 15 15
Laskennalliset verosaamiset 142 151 141
Muut saamiset 46 55 38
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 092 2 126 2 116
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 184 1 303 1 042
Muut saamiset 1 703 1 800 1 760
Rahavarat 403 428 472
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 290 3 531 3 275
Varat yhteensä 5 382 5 657 5 391
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 759 1 673 1 952
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 095 2 009 2 288
Määräysvallattomien omistajien osuus 34 40 34
Oma pääoma yhteensä 2 129 2 049 2 321
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 592 585 520
Laskennalliset verovelat 90 109 93
Muut velat 276 285 270
Pitkäaikaiset velat yhteensä 958 979 884
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 78 503 108
Muut velat 2 217 2 126 2 078
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 295 2 629 2 186
Velat yhteensä 3 252 3 608 3 070
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 382 5 657 5 391

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.