Sulje
Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR 1–3/2017 1–3/2016 2016
Liikevaihto 1 007 967 4 801
Liiketoiminnan muut tuotot 13 11 55
Kulut -909 -868 -4 200
Poistot ja arvonalentumiset -33 -31 -138
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1 3 14
Liiketulos 80 83 532
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -3 -53
Tulos ennen veroja 74 80 479
Tuloverot -17 -20 -123
Raportointikauden tulos 57 60 357
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 55 58 352
Määräysvallattomat omistajat 1 2 4
57 60 357
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,28 0,30 1,79

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.