Sulje

Markkinakehitys

Services

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinat olivat vakaita ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Hyvä aktiviteetti risteily- ja kaasunkuljetusalusten segmenteillä tasapainotti offshore- ja kauppalaivamarkkinoiden jatkuvia haasteita. Voimalaitoksiin liittyvän huollon kysyntä oli tasaista. Molempien loppumarkkinoiden asiakkaat olivat yhä kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

Energy Solutions

Voimantuotannon markkinat siirtymässä kohti joustavia teknologioita

Wärtsilän voimantuotantoratkaisujen kysyntä oli hyvällä tasolla vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Sähkön kysyntä kehittyvillä markkinoilla jatkoi kasvuaan. Lisäksi epäsäännöllisten uusiutuvien energialähteiden kasvava osuus useilla kehittyneillä markkinoilla johti joustavaan tuotantokapasiteettiin tehtäviin investointeihin. Tätä rohkaisevaa kehitystä tasapainottavat vahva kilpailu kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävillä voimantuotannon markkinoilla sekä geopoliittisen ja makrotaloudellisen epävarmuuden mahdolliset vaikutukset.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Maaliskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset kasvoivat 9% 28,4 GW:iin (26,1 GW edellisen neljänneksen lopussa). Wärtsilän markkinaosuus oli 12% (13). Maailmanlaajuiset tilaukset sisältävät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Marine Solutions

Merenkulun markkinaympäristö pysyy haastavana

Vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana rekisteröitiin 376 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (378). Markkinoilla on havaittavissa kysynnän asteittaista elpymistä. Tästä huolimatta heikot käyttötasot, ylikapasiteetti, alhaiset rahtihinnat sekä öljyn ja kaasun alhaiset hinnat rasittavat yhä meriteollisuutta. LNG-kuljetusalustilausten hienoista kasvua tukivat FSRU-markkinoiden myönteinen tunnelma ja projektivetoiset investoinnit. Tilausaktiviteetti pysyi hyvällä tasolla risteily-, lautta-, erikois- ja Ro-Ro-alusten segmenteillä suotuisien päivä- ja rahtihintojen, ikääntyvän aluskannan, uusien lainsäädäntöjen voimaantulon ja uudisrakentamisen alhaisten hintojen ansiosta.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Kiina ja Etelä-Korea säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina 32%:n ja 31%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Italian osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 8% ja Suomen 7%, mikä johtui hyvästä aktiviteetista risteilyalusmarkkinoilla.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 40% (45% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus laski 8%:iin (20% edellisen neljänneksen lopussa). Vertailukaudella Wärtsilän apumoottoreiden markkinaosuutta vahvistivat suuret tilaukset konttialus- ja kaasunkuljetusalussegmenteillä. Wärtsilällä on hyvä asema myös muissa keskeisissä tuotteissa ja ratkaisuissa, kuten sähkö- ja automaatiojärjestelmissä sekä kaasujärjestelmissä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.