Sulje

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact –aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä Wärtsilän jäsenyyttä Euronext Vigeo index Eurozone 120:ssa jatkettiin (Eurozone-alueen 120 kehittyvintä yhtiötä).

Kesäkuussa Wärtsilä ja joukko ympäristötietoisia merenkulkuteollisuuden toimijoita käynnistivät uuden Global Industry Alliancen (GIA), joka tukee muuttuvan merenkulkualan ja siihen liittyvän teollisuuden kehitystä kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Nämä 13 GIA-kumppania tunnistavat ja kehittävät yhdessä innovatiivisia ratkaisuja, joissa huomioidaan energiatehokkaiden teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoon ja toteutukseen liittyvät haasteet.

Alusten painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus astuu voimaan 8.9.2017. Sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviämistä laivojen painolastivesien mukana merialueilta toisille, sillä vieraslajit voivat vahingoittaa paikallisia lajeja. Wärtsilällä on hyvät valmiudet auttaa asiakkaitaan varautumaan uuden lainsäädännön vaatimuksiin. Heinäkuussa kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n MEPC-komitea hyväksyi painolastiveden käsittelyjärjestelmien asennusta koskevan tarkistetun käyttöönottoaikataulun. Hyväksyntä tehtiin alusten International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) -uudistuksen arvioinnin pohjalta, ja se johtaa tietyissä tapauksissa määräajan siirtymiseen jopa kahdella vuodella. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä ilmoitti aikovansa allekirjoittaa yhteistyösopimuksia usean suuren telakan kanssa tukeakseen niitä toimijoita, joita painolastiveden käsittelyjärjestelmämääräykset koskevat. Osapuolten yhteinen tavoite on tarjota varustamoille ja liikennöijille kaikki painolastiveden käsittelyjärjestelmiin liittyvä tieto ja tuki.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.