Sulje

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 2 milj. euroa (202). Saamisten kasvu vaikutti rahavirtaan negatiivisesti. Tammi–kesäkuun 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 3 milj. euroa (189). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 680 milj. euroa (602), kasvua oli 100 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 525 milj. euroa (610). Edellisen neljänneksen lopussa saadut ennakot olivat 554 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 332 milj. euroa (357) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 640 milj. euroa (629).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2017 lopussa korollisia lainoja yhteensä 637 milj. euroa (881). Joulukuun 2016 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 629 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 90 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 547 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 299 milj. euroa (517) ja nettovelkaantumisaste oli 0,14 (0,25).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.6.2017 31.12.2016
Rahavarat 332 472
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640 640
Maksuvalmius 972 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 20 23
Yritystodistukset vähennettynä - -
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 972 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 20 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.6.2017 oli 48 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 49 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.