Sulje

Tilauskertymä

Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskertymä oli 1.363 milj. euroa (1.194), kasvua oli 14% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (1,00).

Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 14% 599 milj. euroon (527) pitkäaikaisten huoltosopimusten korkeamman kysynnän ansiosta. Saatuihin tilauksiin kuului suoriteperusteisen huoltosopimuksen uusiminen Norwegian Cruise Line Holdingsin kanssa, useita voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitosopimuksia Aasiaan sekä sopimus Eidesvik Offshoren kanssa akkuja sisältävän hybridijärjestelmän asentamisesta Viking Princess -alukseen. Wärtsilä allekirjoitti myös ensimmäisen huoltosopimuksensa aurinkovoimalaitoksesta, jossa Wärtsilä ottaa täyden vastuun burkinafasolaisen Essakane-laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta.

Energy Solutions -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 361 milj. euroa (304), kasvua oli 19% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilausaktiviteetti oli vahvinta Aasiassa, ja merkittäviin tilauksiin kuului 240 MW:n laitetoimitus Indonesiaan. Kehittyneillä markkinoilla saatuihin tilauksiin sisältyi laitetoimitukset kahteen, yhteiskapasiteetiltaan 188 MW:n, maakaasuvoimalaan Yhdysvaltoihin.

Marine Solutions -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 403 milj. euroa (362), mikä oli 11% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Saatuihin tilauksiin kuului äskettäin lanseerattu Wärtsilä HY -hybridivoimajärjestelmä, joka yhdistää moottorit, energian varastointijärjestelmät ja tehoelektroniikan. Tilaus toimitetaan italialaiselle hinaajavarustamolle ja liikennöijälle Rimorchiatori Riunitille. Wärtsilältä tilattiin myös 31-päämoottori, kulkukoneisto ja apumoottorit Research Fishing Co:n uuteen polttoainetehokkaaseen kalastusalukseen sekä vesijetit, hydrauliikat ja ohjausjärjestelmä nopeakäyntiseen RoPax-lauttaan, joka rakennetaan Molslinjen A/S:lle. Matkustajalaivasegmentin osuus tilauskertymästä oli 39% ja kaasunkuljetusalussegmentin 25%. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 17%. Merivoimien osuus tilauskertymästä oli 9%, erikoisalusten 6% ja offshore-alusten 2%. Muiden tilausten osuus oli 2%.

Katsauskauden tammi–kesäkuu 2017 tilauskertymä kasvoi 13% 2.776 milj. euroon (2.465). Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,21 (1,14). Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.285 milj. euroa (1.107), kasvua oli 16%. Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 24% 766 milj. euroon (616). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä laski 2% 725 milj. euroon (741).

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 2016
Services 599 527 14% 1 285 1 107 16% 2 194
Energy Solutions 361 304 19% 766 616 24% 1 448
Marine Solutions 403 362 11% 725 741 -2% 1 285
Tilauskertymä yhteensä 1 363 1 194 14% 2 776 2 465 13% 4 927
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 2016
Öljy 478 734 -35% 679 1 298 -48% 1 929
Kaasu 505 284 78% 1 127 587 92% 1 584
Tilauskertymä yhteensä 984 1 018 -3% 1 806 1 886 -4% 3 513

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n tilauskertymä katsauskaudella tammi­-kesäkuu 2017 oli 26 milj. euroa (54). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.