Sulje
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 2016
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 434 1 464 1 464
Valuuttakurssimuutokset -24 -44 -52
Yrityshankinnat 1 23 71
Lisäykset 6 5 16
Poistot ja arvonalentumiset -29 -30 -62
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1 -3
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 389 1 418 1 434
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 405 431 431
Valuuttakurssimuutokset -8 3 5
Yrityshankinnat 20 14
Lisäykset 13 17 38
Poistot ja arvonalentumiset -33 -43 -76
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -3 -7
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 377 424 405

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.