Sulje
Kvartaalitunnuslukuja
MEUR 4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
Tilauskertymä
Services 599 686 565 522 527 580 572 511 579
Energy Solutions 361 405 501 330 304 312 366 167 188
Marine Solutions 403 322 258 287 362 379 465 407 392
Yhteensä 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159
Tilauskanta raportointikauden lopussa
Services 1 193 1 187 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081
Energy Solutions 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459
Marine Solutions 2 108 2 062 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785
Yhteensä 5 065 5 096 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325
Liikevaihto
Services 546 490 636 512 542 500 619 531 548
Energy Solutions 412 239 414 177 220 132 374 243 327
Marine Solutions 334 279 509 390 433 335 598 448 354
Yhteensä 1 292 1 007 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 1 5 2 4 3 6 5 5
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 134 94 262 132 131 93 224 170 144
prosentteina liikevaihdosta 10,4 9,4 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7
Poistot ja arvonalentumiset -30 -33 -34 -31 -42 -31 -33 -32 -30
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -7
Vertailukelpoinen liiketulos 126 86 253 123 122 84 215 160 137
prosentteina liikevaihdosta 9,7 8,5 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -8 -6 -22 -2 -26 -1 -13 -11
Liiketulos 117 80 231 122 96 83 202 149 137
prosentteina liikevaihdosta 9,1 7,9 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1
Rahoitustuotot ja -kulut -14 -5 -5 -7 -38 -3 -2 -17 3
Tulos ennen veroja 103 74 226 115 58 80 199 132 140
Tuloverot -27 -17 -55 -31 -17 -20 -41 -35 -31
Raportointikauden tulos 76 57 172 84 41 60 159 97 109
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,38 0,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54
Bruttoinvestoinnit 11 9 20 55 60 11 32 17 279
osakkeet ja yrityshankinnat 1 42 49 5 262
Liiketoiminnan rahavirta 2 2 235 189 202 -13 176 -5 47
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa 680 580 490 540 602 709 543 522 404
Henkilöstö raportointikauden lopussa
Services 10 455 10 464 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785
Energy Solutions 928 913 903 920 945 958 959 966 974
Marine Solutions 5 861 5 920 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217
Muut 539 533 467 464 465 457 459 456 451
Yhteensä 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.