Sulje
Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 4–6/2017 4–6/2016 2016
Raportointikauden tulos 132 101 76 41 357
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 1 -13 1 -14 -12
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 3 4 3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 1 -9 1 -10 -9
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -47 -54 -48 -9 -52
määräysvallattomien omistajien osuus -2 -1 -1 -1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta -2 1 -6 3 1
Rahavirran suojaukset 19 44 10 2 41
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -2 -11 -1 -1 -10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -34 -21 -45 -5 -21
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -33 -30 -45 -15 -30
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 99 71 31 26 327
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 99 68 33 23 323
Määräysvallattomat omistajat 3 -1 3 3
99 71 31 26 327

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.