Sulje
Lyhennetty tase
MEUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 389 1 418 1 434
Aineelliset hyödykkeet 377 424 405
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 74 76 84
Muut sijoitukset 13 14 15
Laskennalliset verosaamiset 143 167 141
Muut saamiset 102 27 38
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 096 2 125 2 116
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 168 1 255 1 042
Muut saamiset 1 669 1 707 1 760
Rahavarat 332 357 472
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 168 3 319 3 275
Varat yhteensä 5 264 5 444 5 391
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 791 1 696 1 952
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 127 2 032 2 288
Määräysvallattomien omistajien osuus 27 33 34
Oma pääoma yhteensä 2 154 2 065 2 321
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 547 545 520
Laskennalliset verovelat 89 114 93
Muut velat 262 289 270
Pitkäaikaiset velat yhteensä 897 948 884
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 90 336 108
Muut velat 2 123 2 095 2 078
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 213 2 431 2 186
Velat yhteensä 3 110 3 379 3 070
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 264 5 444 5 391

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.