Sulje
Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR 1–6/2017 1–6/2016 4–6/2017 4–6/2016 2016
Liikevaihto 2 299 2 163 1 292 1 196 4 801
Liiketoiminnan muut tuotot 22 24 9 13 55
Kulut -2 066 -1 942 -1 157 -1 075 -4 200
Poistot ja arvonalentumiset -62 -73 -30 -42 -138
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 4 7 3 4 14
Liiketulos 197 179 117 96 532
Rahoitustuotot ja -kulut -20 -41 -14 -38 -53
Tulos ennen veroja 177 138 103 58 479
Tuloverot -45 -37 -27 -17 -123
Raportointikauden tulos 132 101 76 41 357
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 131 97 76 38 352
Määräysvallattomat omistajat 1 4 2 4
132 101 76 41 357
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,66 0,49 0,38 0,19 1,79

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.