Sulje

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Wärtsilän kolmannen neljänneksen suoritus oli tyydyttävä. Vaikka voimalaitostoimitukset tukivat yhä konsernin liikevaihdon kehitystä, Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi odotettua vähemmän offshore-segmentin haasteiden ja huoltoprojektien pienempien volyymien johdosta. Kannattavuutta paransi tiettyjen toimitusten aikaistuminen neljänneltä neljännekseltä kolmannelle. Nämä aikataulumuutokset johtavat myös edellisvuotta tasaisempaan toimitusten jakautumiseen neljännesten välillä.

Olen tyytyväinen siihen, että tilauskertymä jatkoi kasvuaan. Sen lisäksi, että voimantuotantoratkaisujemme kysyntä jatkui hyvänä, saimme Suomesta kolmannen LNG-terminaalitilauksemme, joka rakennetaan Haminaan. Hanke tuottaa puhtaampia polttoaineratkaisuja merikuljetusten ja paikallisen teollisuuden tarpeisiin ja on osoitus Wärtsilän panoksesta entistä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Merenkulun markkinoiden suotuisa alustilausjakauma tuki Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymän kasvua. Näistä merkittävin on päämoottoreiden ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmien toimittaminen neljään Norwegian Cruise Line -varustamon uuden sukupolven risteilijään, jotka rakennetaan Fincantierin telakalla. Risteilyalussegmentin tilausaktiviteetti on ollut viime vuosina korkealla, mikä on pidentänyt sekä telakoiden että laitetoimittajien toimitusaikoja. Lopuksi pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnän jatkuminen on johtanut myös Services-liiketoiminnan tilauskertymän kasvuun.

Kolmannen neljänneksen jälkeen kerroimme kahdesta yrityshankinnasta Marine Solutions -liiketoiminnassamme. Puregas Solutions vahvistaa Wärtsilän asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla ja laajentaa yhtiön toimintakenttää kaasun arvoketjussa. Guidance Marinen hankinta puolestaan edistää osaltaan Wärtsilän digitaalista muutosta. Guidance Marine on alusten dynaamiseen paikantamiseen ja muihin ohjausjärjestelmiin, kuten törmäysten estämiseen ja kauko-ohjaukseen liittyvän anturiteknologian johtava kehittäjä. Yrityshankinta vahvistaa entisestään Wärtsilän asemaa älykkään alusteknologian edelläkävijänä.”

Jaakko Eskola Konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.