Sulje

Markkinakehitys

Services

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Aktiivisuus huoltomarkkinoilla oli vankkaa katsauskaudella tammi-syyskuu, ja sitä tuki pitkäaikaisten huoltosopimusten jatkuva kysyntä molemmilla loppumarkkinoilla. Merenkulun markkinoilla aktiviteetti suosi risteilyalussegmenttiä, kun taas offshore-segmentti pysyi haastavana. Aktiviteetti kauppalaiva-asiakkaiden keskuudessa vakaantui matalalle tasolle kolmannella neljänneksellä. Voimalaitoksiin liittyvän huollon kysyntä oli tasaista.

Energy Solutions

Voimantuotannon markkinat siirtymässä kohti joustavia teknologioita

Wärtsilän energiaratkaisujen kysyntä oli hyvällä tasolla tammi-syyskuussa. Sähkön kysyntä kehittyvillä markkinoilla jatkoi kasvuaan. Kysyntä kasvoi erityisesti Aasiassa. Epäsäännöllisten uusiutuvien energialähteiden kasvava osuus useilla kehittyneillä markkinoilla tuki kiinnostusta joustavaa tuotantokapasiteettia kohtaan. Varastointiteknologian sekä hybridiratkaisujen roolista, mukaan lukien aurinkovoimantuotanto, keskustellaan maailmanlaajuisesti yhä enemmän. Tätä rohkaisevaa kehitystä tasapainottavat vahva kilpailu kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävillä voimantuotannon markkinoilla sekä geopoliittisen ja makrotaloudellisen epävarmuuden mahdolliset vaikutukset.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Kesäkuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset laskivat 13% 24,8 GW:iin (28,4 GW edellisen kauden lopussa). Wärtsilän markkinaosuus oli 14% (12). Maailmanlaajuiset tilaukset sisältävät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Marine Solutions

Parantuneet markkinaolosuhteet tukivat alustilauksia

Tammi-syyskuun 2017 aikana rekisteröitiin 690 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (634). Kauppalaivasegmentin hiukan parantuneista markkinaolosuhteista huolimatta suuret tilauskirjat ja uusien alusten aikataulutetut toimitukset rajoittavat yhä käyttötasoja ja rahtihintoja. Tämänhetkiset öljyn ja kaasun hinnat rasittavat yhä offshore-teollisuutta. Tilausaktiviteetti pysyi hyvällä tasolla risteily-, lautta-, ja Ro-Ro-alussegmenteillä suotuisien päivä- ja rahtihintojen, ikääntyvän aluskannan, uudisrakentamisen alhaisten hintojen ja suunniteltujen lainsäädäntöjen voimaantulon ansiosta. Kaasunkuljetusalustilaukset ovat lisääntyneet vuoden 2016 hyvin heikolta tasolta kelluvan varastointi- ja vastaanottoalusmarkkinoiden (FSRU) myönteisen tunnelman ja projektivetoisten investointien ansiosta.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Kiina ja Etelä-Korea säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina 31%:n ja 31%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 10% ja Italian 5%.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilällä on hyvä asema keskeisissä tuotteissa ja ratkaisuissa, kuten sähkö- ja automaatiojärjestelmissä sekä kaasujärjestelmissä. Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 43% (40% edellisen kauden lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 13% (8% edellisen kauden lopussa).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.