Sulje

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Kolmannen neljänneksen liiketulos oli 130 milj. euroa (122) eli 11,1% liikevaihdosta (11,3). Vertailukelpoinen liiketulos oli 135 milj. euroa (123) eli 11,4% liikevaihdosta (11,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 4 milj. euroa (2) rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 144 milj. euroa (132) eli 12,2% liikevaihdosta (12,3). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (9).

Katsauskauden tammi–syyskuu 2017 liiketulos oli 327 milj. euroa (301) eli 9,4% liikevaihdosta (9,3). Vertailukelpoinen liiketulos oli 346 milj. euroa (330) eli 10,0% liikevaihdosta (10,2). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 19 milj. euroa (29) rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 373 milj. euroa (356) eli 10,7% liikevaihdosta (11,0). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 27 milj. euroa (26).

Wärtsilän liiketulokseen vaikutti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvä varaus, joka oli kolmannella neljänneksellä 9 milj. euroa ja katsauskaudella tammi–syyskuu 2017 36 milj. euroa. Varaus kattaa kaikki kolme käynnissä olevaa ohjelmaa. Vertailukausilla ei tehty vastaavia varauksia. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Katsauskauden tammi–syyskuu 2017 rahoituserät olivat -37 milj. euroa (-48). Rahoituseriin sisältyy lopetettuihin suojauksiin liittyviä valuuttakurssitappioita. Nettokorot olivat -6 milj. euroa (-9). Tulos ennen veroja oli 291 milj. euroa (253). Verot olivat 74 milj. euroa (68), mikä vastaa 25,4%:n efektiivistä verokantaa (26,8). Osakekohtainen tulos oli 1,10 euroa (0,92) ja osakekohtainen oma pääoma 11,22 euroa (10,73). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 19,5% (16,6) kun taas oman pääoman tuotto (ROE) oli 17,7% (16,3).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 2016
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 144 132 373 356 618
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -27 -26 -35
Vertailukelpoinen liiketulos 135 123 346 330 583
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4 -2 -19 -29 -51
Liiketulos 130 122 327 301 532

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.