Sulje

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 150 milj. euroa (189). Saamisten kasvu vaikutti rahavirtaan negatiivisesti. Tammi–syyskuun 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 154 milj. euroa (378). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 658 milj. euroa (540), laskua oli 22 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 495 milj. euroa (626). Edellisen neljänneksen lopussa saadut ennakot olivat 525 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 292 milj. euroa (345) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 640 milj. euroa (629).

Wärtsilällä oli syyskuun 2017 lopussa korollisia lainoja yhteensä 729 milj. euroa (735). Joulukuun 2016 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 629 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 199 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 530 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 432 milj. euroa (384) ja nettovelkaantumisaste oli 0,20 (0,18).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.9.2017 31.12.2016
Rahavarat 292 472
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640 640
Maksuvalmius 932 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 19 23
Yritystodistukset vähennettynä 105 -
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 827 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 16 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.9.2017 oli 40 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 47 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.