Sulje

Tilauskertymä

Wärtsilän kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 1.354 milj. euroa (1.139), kasvua oli 19% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (1,06).

Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 5% 550 milj. euroon (522). Tämä johtui molempien loppumarkkina-asiakkaiden kanssa solmituista uusista ja uusituista pitkäaikaisista huoltosopimuksista. Saatuihin tilauksiin kuului huoltosopimus GasLog LNG Servicesin kanssa, joka kattaa kahdeksan Wärtsilän monipolttomoottoreilla kulkevaa LNG-alusta.

Energy Solutions -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 418 milj. euroa (330), kasvua oli 26% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilausaktiviteetti oli yhä vahvinta Aasiassa, ja merkittäviin tilauksiin kuuluivat lähes 800 MW:n nestemäiset polttoaineprojektit Bangladeshiin ja 180 MW:n monipolttoaineprojektit Indonesiaan. Perinteisten voimantuotantoratkaisujen lisäksi Wärtsilä sai tilauksen toimittaa kokonaisratkaisuna kokonaisnettotilavuudeltaan 30.000 m3:n nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalin Haminaan.

Marine Solutions -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 387 milj. euroa (287), mikä oli 35% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Saatuihin tilauksiin kuuluivat päämoottorit ja rikkipesurit neljään Fincantierin rakentamaan Norwegian Cruise Linen risteilyalukseen. Matkustajalaivasegmentin osuus kolmannen neljänneksen tilauskertymästä oli 36% ja kaasunkuljetusalussegmentin 21%. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 17%. Erikoisalusten osuus tilauskertymästä oli 12%, merivoimien 6% ja offshore-alusten 2%. Muiden tilausten osuus oli 5%.

Katsauskauden tammi–syyskuu 2017 tilauskertymä kasvoi 15% 4.130 milj. euroon (3.604). Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,19 (1,11). Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.834 milj. euroa (1.629), kasvua oli 13%. Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 25% 1.184 milj. euroon (947). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 8% 1.112 milj. euroon (1.028).

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 7-9/2017 7-9/2016 Muutos 1-9/2017 1-9/2016 Muutos 2016
Services 550 522 5% 1 834 1 629 13% 2 194
Energy Solutions 418 330 26% 1 184 947 25% 1 448
Marine Solutions 387 287 35% 1 112 1 028 8% 1 285
Tilauskertymä yhteensä 1 354 1 139 19% 4 130 3 604 15% 4 927
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 7-9/2017 7-9/2016 Muutos 1-9/2017 1-9/2016 Muutos 2016
Öljy 757 205 270% 1 445 1 503 -4% 1 929
Kaasu 284 465 -39% 1 411 1 053 34% 1 584
Tilauskertymä yhteensä 1 041 670 55% 2 856 2 555 12% 3 513

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n tilauskertymä katsauskaudella tammi-syyskuu 2017 oli 56 milj. euroa (57). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.