Sulje
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 2016
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 434 1 464 1 464
Valuuttakurssimuutokset -27 -58 -52
Yrityshankinnat 168 67 71
Lisäykset 9 11 16
Poistot ja arvonalentumiset -44 -45 -62
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 1 -3
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 540 1 440 1 434
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 405 431 431
Valuuttakurssimuutokset -10 2 5
Yrityshankinnat 15 14
Lisäykset 22 24 38
Poistot ja arvonalentumiset -49 -59 -76
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -6 -4 -7
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 362 409 405

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.