Sulje
Kvartaalitunnuslukuja
MEUR 7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
Tilauskertymä
Services 550 599 686 565 522 527 580 572 511
Energy Solutions 418 361 405 501 330 304 312 366 167
Marine Solutions 387 403 322 258 287 362 379 465 407
Yhteensä 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086
Tilauskanta raportointikauden lopussa
Services 1 194 1 193 1 187 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026
Energy Solutions 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388
Marine Solutions 2 042 2 108 2 062 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699
Yhteensä 5 075 5 065 5 096 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112
Liikevaihto
Services 526 546 490 636 512 542 500 619 531
Energy Solutions 324 412 239 414 177 220 132 374 243
Marine Solutions 328 334 279 509 390 433 335 598 448
Yhteensä 1 178 1 292 1 007 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3 3 1 5 2 4 3 6 5
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 144 134 94 262 132 131 93 224 170
prosentteina liikevaihdosta 12,2 10,4 9,4 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9
Poistot ja arvonalentumiset -30 -30 -33 -34 -31 -42 -31 -33 -32
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Vertailukelpoinen liiketulos 135 126 86 253 123 122 84 215 160
prosentteina liikevaihdosta 11,4 9,7 8,5 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -4 -8 -6 -22 -2 -26 -1 -13 -11
Liiketulos 130 117 80 231 122 96 83 202 149
prosentteina liikevaihdosta 11,1 9,1 7,9 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2
Rahoitustuotot ja -kulut -17 -14 -5 -5 -7 -38 -3 -2 -17
Tulos ennen veroja 114 103 74 226 115 58 80 199 132
Tuloverot -29 -27 -17 -55 -31 -17 -20 -41 -35
Raportointikauden tulos 85 76 57 172 84 41 60 159 97
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,43 0,38 0,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49
Bruttoinvestoinnit 156 11 9 20 55 60 11 32 17
osakkeet ja yrityshankinnat 145 1 42 49 5
Liiketoiminnan rahavirta 150 2 2 235 189 202 -13 176 -5
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa 658 680 580 490 540 602 709 543 522
Henkilöstö raportointikauden lopussa
Services 10 528 10 455 10 464 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714
Energy Solutions 1 017 928 913 903 920 945 958 959 966
Marine Solutions 5 774 5 861 5 920 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101
Muut 540 539 533 467 464 465 457 459 456
Yhteensä 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.