Sulje
Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 7–9/2017 7–9/2016 2016
Raportointikauden tulos 217 185 85 84 357
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 2 -13 -12
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 3 3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 1 -9 -9
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -60 -66 -13 -13 -52
määräysvallattomien omistajien osuus -2 -2 -1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta -4 3 -2 2 1
Rahavirran suojaukset 38 61 19 17 41
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -6 -15 -4 -10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -34 -19 3 1 -21
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -33 -29 3 1 -30
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 184 156 88 85 327
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 185 153 89 86 323
Määräysvallattomat omistajat -1 3 -1 3
184 156 88 85 327

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.