Sulje
Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen
nettove-
lan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kerty-
neet
voitto-
varat
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3 -3
Oma pääoma 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 028 34 2 318
Maksetut osingot -256 -6 -263
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -64 32 1 216 -1 184
Oma pääoma 30.9.2017 336 61 -121 -7 -44 1 988 26 2 239
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen
nettove-
lan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kerty-
neet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 41 2 242
Maksetut osingot -237 -11 -247
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -64 46 -9 181 3 156
Oma pääoma 30.9.2016 336 61 -70 -24 -46 1 860 33 2 151

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.