Sulje
Lyhennetty tase
MEUR 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 540 1 440 1 434
Aineelliset hyödykkeet 362 409 405
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 74 83 84
Muut sijoitukset 13 14 15
Laskennalliset verosaamiset 145 151 141
Muut saamiset 99 26 38
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 234 2 122 2 116
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 125 1 249 1 042
Muut saamiset 1 714 1 610 1 760
Rahavarat 292 345 472
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 131 3 203 3 275
Varat yhteensä 5 365 5 326 5 391
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 877 1 781 1 952
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 213 2 117 2 288
Määräysvallattomien omistajien osuus 26 33 34
Oma pääoma yhteensä 2 239 2 151 2 321
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 530 532 520
Laskennalliset verovelat 103 99 93
Muut velat 268 284 270
Pitkäaikaiset velat yhteensä 902 915 884
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 198 203 108
Muut velat 2 027 2 058 2 078
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 224 2 260 2 186
Velat yhteensä 3 126 3 175 3 070
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 365 5 326 5 391

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.