Sulje
Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR 1–9/2017 1–9/2016 7–9/2017 7–9/2016 2016
Liikevaihto 3 477 3 242 1 178 1 079 4 801
Liiketoiminnan muut tuotot 38 40 16 16 55
Kulut -3 102 -2 886 -1 036 -944 -4 200
Poistot ja arvonalentumiset -93 -104 -30 -31 -138
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 7 9 3 2 14
Liiketulos 327 301 130 122 532
Rahoitustuotot ja -kulut -37 -48 -17 -7 -53
Tulos ennen veroja 291 253 114 115 479
Tuloverot -74 -68 -29 -31 -123
Raportointikauden tulos 217 185 85 84 357
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 216 181 85 84 352
Määräysvallattomat omistajat 1 5 4
217 185 85 84 357
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 1,10 0,92 0,43 0,43 1,79

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.