Sulje

Avainluvut

MEUR 10-12/2017 10-12/2016 Muutos 1-12/2017 1-12/2016 Muutos
Tilauskertymä 1 514 1 324 14% 5 644 4 927 15%
Tilauskanta kauden lopussa 5 064 4 696 8%
Liikevaihto 1 445 1 559 -7% 4 923 4 801 3%
Liiketulos¹ 225 231 -3% 552 532 4%
% liikevaihdosta 15,6 14,8 11,2 11,1
Vertailukelpoinen liiketulos 244 253 -4% 590 583 1%
% liikevaihdosta 16,9 16,3 12,0 12,1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 254 262 -3% 626 618 1%
% liikevaihdosta 17,5 16,8 12,7 12,9
Tulos ennen veroja 215 226 -5% 506 479 6%
Tulos/osake, euroa 0,86 0,87 1,95 1,79
Liiketoiminnan rahavirta 276 235 430 613
Korolliset nettovelat kauden lopussa 234 150
Bruttoinvestoinnit 255 146
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,07
¹ Neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 19 milj. euroa (22), joista 18 milj. euroa (22) liittyi rakennejärjestelyihin ja 1 milj. euroa (0) yrityshankintoihin ja muihin kuluihin. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2017 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 37 milj. euroa (51), joista 36 milj. euroa (48) liittyi rakennejärjestelyihin ja 2 milj. euroa (3) yrityshankintoihin ja muihin kuluihin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.