Sulje

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Vuosi 2017 kehittyi odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi hieman voimalaitostoimitusten lisääntymisen ansiosta. Kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla, mihin vaikutti osaltaan vuoden viimeisen neljänneksen myönteinen liiketoimintojen jakauma. Vuoden aikana nähdyt suotuisat tilaustrendit kehittyivät myönteisesti myös neljännellä neljänneksellä. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa liiketoimintaa.

Huoltomarkkinat vilkastuivat vuoden jälkipuoliskolla, vaikka offshore- ja kauppalaivasegmenttien volyymit jäivätkin pieneksi. Olen erittäin tyytyväinen Services-liiketoiminnan tilauskertymän kasvuun, joka on osoitus siitä, että asiakkaamme arvostavat entistä enemmän pitempiaikaisia kumppanuuksia. Energy Solutions -liiketoiminnan saamia tilauksia vauhdittivat kehittyvien markkinoiden lisääntyneet investoinnit energiainfrastruktuurin modernisointiin sekä lisääntyvä tarve joustavalle energiakapasiteetille, joka tukee siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin. Merenkulkualalla kauppalaiva-asiakkaiden tunnelmat paranivat vuoden jälkipuoliskolla, ja risteily- ja kaasunkuljetussegmenttien kysyntä pysyi hyvänä. Näiden ansiosta Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi.

Vuoden aikana Wärtsilä esitteli älykkääseen merenkulkuun ja älykkääseen energia-alaan liittyvät visionsa. Visioissa Wärtsilä sitoutuu edistämään vähäpäästöistä taloutta ja tarjoamaan älykkäitä tapoja tuottaa ja käyttää energiaa. Olemme lanseeranneet merenkulkuun tarkoitetun hybridivoimamoduulin, kehittäneet alusten kauko-ohjaukseen liittyvää osaamistamme, esitelleet uudenlaisia huoltokonsepteja sekä laajentaneet toimintaamme energian talteenottoon ja ohjelmistoratkaisuihin. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Wärtsilä lisää asiakkaan saamaa arvoa energiatehokkuuden, elinkaarioptimoinnin ja innovatiivisten ratkaisujen avulla.

Uskon, että jatkossa ydintoimintaamme on älykkään teknologian kehittäminen ja uusien liiketoimintamallien integrointi tarjontaamme. Näin luomme pitkäaikaista arvoa sekä omistajillemme että koko yhteiskunnalle. Vuoden 2018 osalta kysyntänäkymät ovat jonkin verran parantuneet. Pitkäaikaisten huoltosopimusten ja teknisesti vaativan asennuskantamme lisääntymisen johdosta huoltoliiketoiminnassamme on edelleen kasvumahdollisuuksia. Käynnissä olevien hankkeiden ja suotuisten markkinatrendien ansiosta odotamme energiaratkaisujemme kysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Merenkulkuteollisuuden markkinatilanteen odotetaan kohentuvan, mikä tukee kysynnän vankkoja näkymiä.”

Jaakko Eskola Konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.