Sulje

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Wärtsilässä etusijalla. Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä järjesti kolmannen maailmanlaajuisen turvallisuuspäivänsä teemalla ‘Stop and Care’, jolla halutaan kiinnittää huomiota siihen, miten tärkeää on puuttua riskitilanteisiin, kun niitä havaitaan. Wärtsilä lanseerasi myös Zero Mindset -koulutusohjelman, jossa pyritään vahvistamaan yhtiön sisäistä turvallisuusjohtamista. Vuoden aikana Wärtsilä on edennyt vakaasti kohti pysyvää tavoitettaan: ei ainuttakaan poissaoloon johtavaa työtapaturmaa. Sairauspoissaoloon johtavien työtapaturmien tapaturmataajuus oli 2,48 (2,59), mikä oli 4% vähemmän kuin edellisvuonna.

Kesäkuussa Wärtsilä ja joukko ympäristötietoisia merenkulkualan toimijoita käynnisti uuden Global Industry Alliancen (GIA), joka tukee muuttuvan merenkulkualan ja siihen liittyvän teollisuuden kehitystä kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Nämä 13 GIA-kumppania tunnistavat ja kehittävät yhdessä innovatiivisia ratkaisuja, joissa huomioidaan energiatehokkaiden teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoon ja toteutukseen liittyvät haasteet.

Alusten painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus astui voimaan 8.9.2017. Heinäkuussa kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n MEPC-komitea hyväksyi painolastiveden käsittelyjärjestelmien asennusta koskevan tarkistetun käyttöönottoaikataulun. Hyväksyntä tehtiin alusten International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP) -uudistuksen arvioinnin pohjalta, ja se johtaa tietyissä tapauksissa määräajan siirtymiseen jopa kahdella vuodella. Wärtsilällä on hyvät valmiudet auttaa asiakkaitaan varautumaan näiden lainsäädäntöjen vaatimuksiin.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilän jäsenyyttä Euronext Vigeo index Eurozone 120:ssa jatkettiin (Eurozone-alueen 120 kehittyvintä yhtiötä) ja kolmannella neljänneksellä Wärtsilä valittiin toista vuotta peräkkäin Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.