Sulje

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Neljännen neljänneksen liiketulos oli 225 milj. euroa (231), mikä vastaa 15,6% liikevaihdosta (14,8). Vertailukelpoinen liiketulos oli 244 milj. euroa (253) eli 16,9% liikevaihdosta (16,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 19 milj. euroa (22), joista 18 milj. euroa (22) liittyi rakennejärjestelyihin ja 1 milj. euroa (0) yrityshankintoihin ja muihin kustannuksiin. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 254 milj. euroa (262), eli 17,5% liikevaihdosta (16,8). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 10 milj. euroa (9).

Katsauskauden tammi-joulukuu 2017 liiketulos oli 552 milj. euroa (532), mikä vastaa 11,2% liikevaihdosta (11,1). Vertailukelpoinen liiketulos oli 590 milj. euroa (583) eli 12,0% liikevaihdosta (12,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 37 milj. euroa (51), joista 36 milj. euroa (48) liittyi rakennejärjestelyihin ja 2 milj. euroa (3) yrityshankintoihin ja muihin kustannuksiin. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 626 milj. euroa (618) eli 12,7% liikevaihdosta (12,9). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 36 milj. euroa (35).

Wärtsilän liiketulokseen vaikutti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvä varaus, joka oli neljännellä neljänneksellä 4 milj. euroa (5) ja katsauskaudella tammi–joulukuu 2017 40 milj. euroa (5). Varaus kattaa kaikki kolme käynnissä olevaa ohjelmaa. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Katsauskauden tammi–joulukuu 2017 rahoituserät olivat -47 milj. euroa (-53). Rahoituseriin sisältyy lopetettuihin suojauksiin liittyviä valuuttakurssitappioita. Nettokorot olivat -8 milj. euroa (-11). Tulos ennen veroja oli 506 milj. euroa (479). Verot olivat 122 milj. euroa (123), mikä vastaa 24,2%:n efektiivistä verokantaa (25,6). Tilikauden tulos oli 383 milj. euroa (357). Osakekohtainen tulos oli 1,95 euroa (1,79) ja osakekohtainen oma pääoma 12,02 euroa (11,60). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,9% (17,1) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,3% (15,6).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 10-12/2017 10-12/2016 1-12/2017 1-12/2016
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 254 262 626 618
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -10 -9 -36 -35
Vertailukelpoinen liiketulos 244 253 590 583
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -19 -22 -37 -51
Liiketulos 225 231 552 532

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.