Sulje

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 276 milj. euroa (235). Tammi-joulukuun 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 430 milj. euroa (613). Saamisten kasvu vaikutti rahavirtaan negatiivisesti. Nettokäyttöpääoma oli katsauskauden lopussa 591 milj. euroa (490), laskua oli 66 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 522 milj. euroa (516). Edellisen neljänneksen lopussa saadut ennakot olivat 495 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 379 milj. euroa (472). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 765 milj. euroa (640) ja ne sisältävät allekirjoitetun 125 milj. euron pitkäaikaisen lainan, joka oli nostettavissa 31.12.2017 alkaen.

Wärtsilällä oli joulukuun 2017 lopussa korollisia lainoja yhteensä 619 milj. euroa (629). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 102 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 517 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 234 milj. euroa (150) ja nettovelkaantumisaste 0,10 (0,07).

 

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Rahavarat 379 472
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 7651 640
Maksuvalmius 1 144 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 23 23
Yritystodistukset vähennettynä - -
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 1 144 1 112
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 23 23
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.12.2017 oli 43 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 44 kuukautta.
1Sisältää 125 milj. euron nostamattoman lainan Euroopan investointipankilta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.