Sulje

Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 1.514 milj. euroa (1.324), kasvua oli 14% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (0,85).

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 14% 646 milj. euroon (565). Pitkäaikaisten huoltosopimusten kysyntä kehittyi erityisen hyvin. Neljänneksen aikana saatuihin tilauksiin kuului energiavarastointijärjestelmän jälkiasennus North Sea Giant -alukseen, joka on yksi maailman suurimmista ja kehittyneimmistä merenalaisista rakennusaluksista. Järjestelmä alentaa aluksen energiankulutusta, käyttökustannuksia ja pakokaasupäästöjä.

Energy Solutions -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli vakaat 501 milj. euroa (501). Kysyntä oli vahvinta Amerikoissa ja Aasiassa. Merkittäviä tilauksia olivat esimerkiksi 200 MW:n maakaasuvoimalaitos Arizonaan ja 130 MW:n kaasuvoimalaitos Meksikoon sekä kolme uutta projektia Indonesiaan ja Bangladeshiin. Wärtsilä sai myös tilauksen 52 MWp:n aurinkovoimalaitoksen toimittamisesta Jordaniaan. Voimantuotantoratkaisutilausten lisäksi Wärtsilä sai energianvarastointi- ja ohjelmistotilaukset, jotka liittyvät Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Portugalissa toteutettaviin hankkeisiin.

Marine Solutions -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 366 milj. euroa (258), mikä oli 42% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Aktiviteetti oli vahvinta kauppalaivasegmentissä, missä Wärtsilä sai TEEKAY:lta merkittävän tilauksen neljään uuteen sukkulasäiliöalukseen, joista kaksi kirjattiin neljännen neljänneksen tilauskertymään. Aluksiin tulee useita Wärtsilän viimeisimpiä teknologiainnovaatioita, mikä auttaa asiakasta nostamaan liiketoimintansa aivan uudelle tasolle sekä taloudellisesti että ekologisesti. Muihin saatuihin tilauksiin kuului moottorien, navigaatiojärjestelmän ja useiden muiden tuotteiden ja järjestelmien toimittaminen uuteen ympäristöystävälliseen luksuslauttaan, joka rakennetaan suomalaiselle Viking Linelle Xiamen Shipbuilding Industry -telakalla Kiinassa. Tilaukseen kuului myös vuoden 2017 aikana lanseerattu Wärtsilä SmartPredict -järjestelmä, jonka ansiosta aluksen turvallisuus paranee entisestään ja toiminta tehostuu. Toinen strategisesti kiinnostava tilaus oli sopimus kahden Wärtsilä HY 2 -hybridivoimamoduulin toimittamisesta uuteen saattohinaajaan, jonka espanjalainen Gondan Shipbuilders - telakka rakentaa ruotsalaisen Luulajan sataman käyttöön. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus neljännen neljänneksen tilauskertymästä oli 38%, matkustajalaivasegmentin 22% ja kaasunkuljetusalusten 20%. Offshore-segmentin osuus tilauskertymästä oli 4%, merivoimien 5% ja erikoisalusten 6%. Muiden tilausten osuus oli 5%.

Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2017 Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 15% 5.644 milj. euroon (4.927). Katsauskauden tilaus-laskutussuhde oli 1,15 (1,03).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi katsauskaudella 13% 2.481 milj. euroon (2.194). Tämä johtui merenkulku- ja energiamarkkinoille suunnattujen pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnän lisääntymisestä. Vuoden kohokohta oli strateginen suoriteperusteinen kumppanuus Carnival Corporationin kanssa. Sopimuksen myötä Wärtsilä hoitaa Carnivalin 79 aluksen moottorien kaikki ylläpito- ja seurantatyöt. Belize Electric Company Limitedin (BECOL) kanssa solmittiin strategisesti kiinnostava toimitussopimus, joka koskee heidän laitoksensa uudistamista korkealaatuisella vesivoimaratkaisulla sekä siihen liittyvää teknistä tukea. Tilauksen myötä Wärtsilä-konserniin kuuluva American Hydro laajentaa liiketoimintaansa Väli-Amerikkaan.

Energy Solutions -liiketoiminnan vuoden 2017 tilauskertymä kasvoi 16% edellisvuodesta ja oli 1.685 milj. euroa (1.448). Tilauksia kertyi aktiivisimmin Aasiassa. Kysyntä oli erityisen hyvää kasvavissa talouksissa, kuten Indonesiassa ja Bangladeshissa, jossa hallitus pyrkii lisäämään sähköä saavien kotitalouksien määrää. Kehittyneillä markkinoilla Wärtsilä sai tilaukset kahden 50 MW:n voimalaitoksen toimittamisesta Isoon-Britanniaan sekä yli 500 MW:n edestä tilauksia, jotka lisäävät uusiutuvan energian käyttöä Yhdysvalloissa. Vuoden aikana Wärtsilä sai myös tilauksen toimittaa kokonaisratkaisuna nettotilavuudeltaan 30.000 m3:n nesteytetyn maakaasun tuontiterminaali Haminaan.

Marine Solutions -liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä kasvoi 15% 1.478 milj. euroon (1.285). Risteilyturismin kasvuun liittyvät odotukset tukivat matkustajalaivojen kysyntää. Kyseisen segmentin osuus Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymästä oli 31%. Merkittäviin tilauksiin kuului päämoottoreiden ja rikkipesurien toimittaminen neljään Fincantierin rakentamaan Norwegian Cruise Linen uuden sukupolven risteilyalukseen. Kaasunkuljetusalusten osuus tilauskertymästä oli 25%, pääosin kelluvien varastointi- ja vastaanottoalusten (FSRU) kysynnän kasvun vuoksi. Tämän segmentin tilauksiin kuului kahden uuden aluksen varustaminen monipolttoainemoottoreilla ja höyrystysteknologialla. Alukset rakennetaan Höegh LNG:lle Samsung Heavy Industries ja Hyundai Heavy Industries -telakoilla Koreassa. Perinteisten kauppalaivojen osuus tilauskertymästä oli 23%, erikoisalusten 8%, merivoimien 7% ja offshoren 3%. Muiden tilausten osuus oli 4%.

 

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 10-12/2017 10-12/2016 Muutos 1-12/2017 1-12/2016 Muutos
Services 646 565 14% 2 481 2 194 13%
Energy Solutions 501 501 0% 1 685 1 448 16%
Marine Solutions 366 258 42% 1 478 1 285 15%
Tilauskertymä yhteensä 1 514 1 324 14% 5 644 4 927 15%
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 10-12/2017 10-12/2016 Muutos 1-12/2017 1-12/2016 Muutos
Öljy 393 427 -8% 1 838 1 929 -5%
Kaasu 526 531 -1% 1 938 1 584 22%
Tilauskertymä yhteensä 920 958 -4% 3 775 3 513 7%

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n tilauskertymä katsauskaudella tammi-joulukuu 2017 oli 70 milj. euroa (62). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.