Sulje
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 2017 2016
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 434 1 464
Valuuttakurssimuutokset -39 -52
Yrityshankinnat 217 71
Lisäykset 25 16
Poistot ja arvonalentumiset -60 -62
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -3
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 577 1 434
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 405 431
Valuuttakurssimuutokset -12 5
Yrityshankinnat 14
Lisäykset 39 38
Poistot ja arvonalentumiset -75 -76
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -10 -7
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 349 405

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.