Sulje
Konsernin tuloslaskelma
MEUR 2017 2016 10–12
/2017
10–12
/2016
Liikevaihto 4 923 4 801 1 445 1 559
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 28 -134 -66 -172
Valmistus omaan käyttöön 12 2 10 -2
Liiketoiminnan muut tuotot 60 55 22 15
Materiaalit ja palvelut -2 558 -2 353 -686 -675
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 214 -1 159 -309 -317
Poistot ja arvonalentumiset -134 -138 -42 -34
Liiketoiminnan muut kulut -577 -556 -156 -148
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 13 14 6 5
Liiketulos 552 532 225 231
Rahoitustuotot 12 19 3 2
Rahoituskulut -59 -72 -13 -7
Tulos ennen veroja 506 479 215 226
Tuloverot -122 -123 -48 -55
Tilikauden tulos 383 357 167 172
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 384 352 168 172
määräysvallattomat omistajat -1 4 -2
383 357 167 172
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 1,95 1,79 0,86 0,87

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.