Sulje
Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Muuntoerot -51 -51 -1 -52
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -13 -13 -13
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 44 44 44
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -9 -9 -9
Laajan tuloksen erät -51 31 -9 -29 -1 -30
Tilikauden tulos 352 352 4 357
Tilikauden laaja tulos yhteensä -51 31 -9 352 323 3 327
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -237 -237 -11 -247
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3 -3 -3
Oma pääoma 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 028 2 284 34 2 318
Muuntoerot -76 -76 -2 -78
Rahavirran suojaukset
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 28 28 28
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 7 7 7
Laajan tuloksen erät -76 28 7 -41 -2 -43
Tilikauden tulos 384 384 -1 383
Tilikauden laaja tulos yhteensä -76 28 7 384 343 -3 340
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -256 -256 -6 -263
Oma pääoma 31.12.2017 336 61 -133 -10 -38 2 156 2 371 24 2 396

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.