Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2018

Muutoksen toteuttaja

Wärtsilä tekee jatkuvasti töitä kehittääkseen kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla.

Konsernijohtajan katsaus »

Luomme kestävää arvoa sidosryhmillemme

Matkan seuraava etappi

Lue tarina »

Vuosi Smart Marine -visiota

Lue tarina »

Uusiutuvat mahdollisuudet

Lue tarina »

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?