Open navigation

Johtajisto

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yhtiön johtajistoon kuuluvat johtokunnan jäsenten lisäksi seuraavat konsernihallinnon eri toiminnoista vastaavat johtajat.

Juha Hiekkanen
Talousjohtaja
Syntynyt 1978, KTM

Riitta Hovi
Lakiosaston apulaisjohtaja
Syntynyt 1960, OTK, MBA

Anu Hämäläinen
Rahoitusjohtaja
Syntynyt 1965, KTM

Sari Kolu
Johtaja, Compliance
Syntynyt 1967, OTK, Executive MBA

Jukka Kumpulainen
Tietohallintojohtaja (CIO)
Syntynyt 1968, DI

Antti Kuokkanen
Johtaja, Group Business Control, kehitys ja yritysjärjestelyt
Syntynyt 1977, KTM, DI

Vesa Riihimäki
Laatujohtaja
Syntynyt 1966, DI

Tom Unnérus
Sisäisen tarkastuksen johtaja
Syntynyt 1972, DI

Marko Vainikka
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys
Syntynyt 1970, DI

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Syntynyt 1984, KTM

Liiketoimintojen johtoryhmät

Kunkin liiketoiminnon johtajan tukena on johtoryhmä. Liiketoimintojen johtoryhmät koostuvat liiketoimintayksiköiden ja liiketoimintalinjojen johtajista sekä liiketoimintakohtaisten tukitoimintojen johtajista. Ne vastaavat liiketoimintastrategioiden toteuttamisesta ja varmistavat, että liiketoimintojen tulokset ovat linjassa sovittujen tavoitteiden kanssa.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että paikalliset resurssit ovat oikeassa suhteessa liiketoiminnan tarpeisiin, henkilöstöä kehitetään asianmukaisesti, toiminta täyttää konsernin prosessien asettamat vaatimukset, mukaan lukien laatujärjestelmä, toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja ja hyviä kauppatapoja ja että tytäryhtiön viestintä vastaa konsernin tavoitteita.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?