Open navigation

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtokunta. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot määritellään kirjallisesti hänen työsopimuksessaan. Yhtiön toimitusjohtaja on Jaakko Eskola. Vuoden 2018 loppuun saakka toimitusjohtajan sijaisena toimi Pierpaolo Barbone.

Aiheeseen liittyvät sivut

Johtokunta

Palkat ja palkitseminen 2018

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?