Open navigation

Kestävä kehitys Wärtsilässä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu päämääräämme ja strategiaamme, jotka luovat perustan yhtiön toimintojen ja tuotteiden kehittämiselle yhdessä kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa. Wärtsilän strategia rakentuu kolmelle keskeiselle kasvualueelle: energiatehokkaat ratkaisut, elinkaaren optimointi ja innovatiiviset ratkaisut, mitkä kaikki osaltaan tukevat entistä kestävämpää tulevaisuutta energia- ja merenkulkualoilla.

Vahvuutemme on teknologisessa johtajuudessa, ja teknologia on keskeisessä asemassa myös kestävän kehityksen toiminnassamme. Wärtsilä Energy Business ja Marine Business keskittyvät kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen omille toimialoilleen. Elinkaaridatan analysoiminen tehostaa pyrkimyksiämme kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkään teknologian avulla.

Wärtsilä määrittelee ja arvioi kestävän kehityksen riskinsä vuosittain. Nykyisen arvion mukaan riskit ovat kohtalaiset ja kestävä kehitys nähdään Wärtsilässä mahdollisuutena.

Wartsilan_lahestymistapa_kestavaan_kehitykseen.svg

Wärtsilän kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kuuluu kolme toisiinsa läheisesti liittyvää elementtiä: talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu. Kestävän kehityksen osalta Wärtsilän pääpainopisteet ovat seuraavat: 

  • Talous: kannattavuus
  • Ympäristö: ympäristömyötäiset tuotteet ja palvelut
  • Sosiaalinen vastuu: vastuullinen liiketoiminta

Seuraavat aihealueet on tunnistettu Wärtsilässä keskeisiksi kestävän kehityksen raportoinnin kannalta: päästöt, ympäristömääräysten noudattaminen, taloudellinen suorituskyky, koulutus sekä työterveys ja -turvallisuus.

Yleinen lähestymistapa kestävän kehityksen johtamiseen esitetään kuviossa Wärtsilän lähestymistapa kestävään kehitykseen. Wärtsilän ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tavoitteet esitetään Strategia-osiossa. Tärkeimmille osa-alueille Wärtsilässä asetetaan konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet.

Aiheeseen liittyvät sivut

Strategia

Kestävän kehityksen innovaatiot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?