Open navigation

Kestävän kehityksen johtaminen

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän kestävää kehitystä johdetaan järjestelmällisesti kestävän kehityksen olennaiset näkökohdat ja vaikutukset kattavien konsernitason toimintaperiaatteiden ja hallintajärjestelmien kautta. Wärtsilän noudattamat maailmanlaajuiset periaatteet yhdessä yhtiön arvojen kanssa yhdenmukaistavat kestävän kehityksen toimintatavat. Wärtsilän sisäinen konsernikäsikirja sisältää kuvauksen konserninlaajuisesti sovellettavista työtavoista ja vastuista sekä johtamisjärjestelmän rakenteesta. Wärtsilän hallinnointi- ja riskienhallintaperiaatteet sekä tärkeimmät kestävään kehitykseen liittyvät riskit on esitetty Hallinnointi-katsauksessa.

Wärtsilän kestävän kehityksen johtamisen tärkeimmät elementit on kuvattu alla olevassa taulukossa. Toimintaperiaatteet luovat perustan yhtenäisille johtamiskäytännöille. Johtamismallia sovelletaan kaikkiin olennaisiin näkökohtiin, ja se kattaa tarvittavat työtavat, prosessit ja järjestelmät merkittävien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten hallintaan ja seurantaan arvoketjussa.

Toimintaperiaatteet

Johtamistapa

Olennaiset näkökohdat

Tavoitteet

Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Ihmisten johtaminen

Henkilöstön osaaminen ja kehitys

Wärtsilä- konsernin kestävän kehityksen tavoitteet

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Tuotesuunnittelun periaatteet

Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset

Paikallisesti määritetyt tavoitteet

Ihmisoikeus- ja tasa-arvopolitiikka sekä oikeudenmukaiset työllisyyskäytännöt

Ympäristöjohtaminen

Työterveys ja -turvallisuus

 

Wärtsilän sisäinen konsernikäsikirja

Työterveys- ja turvallisuusjohtaminen

Lakien ja määräysten noudattaminen

 

Muut käytännöt ja ohjeet

Vastuullinen liiketoiminta

Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt

 

 

Toimitusketjun hallinta

Taloudelliset vaikutukset sidosryhmien kannalta

 

 

Aiheeseen liittyvät sivut

Kestävä kehitys Wärtsilässä

Tavoitteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?