Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parasta lisäarvoa ja palvelua kehittämällä jatkuvasti osaamistaan ja työskentelytapojaan. Wärtsilän sosiaalisen vastuun ja henkilöstöstrategian tavoitteena on muuttaa liiketoimintastrategia teoiksi kehittämällä jatkuvasti yhtiön organisaatiota ja osaamista muuttuvien liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi.

Tavoitteena on tarmokas, osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka työskentelee innostavissa, mielekkäissä ja etenemismahdollisuuksia tarjoavissa tehtävissä erinomaisten esimiesten johdolla. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista ja kunnioitamme erilaisuutta. Wärtsilä pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen, urakoitsijoilleen sekä muille eri puolilla konsernia työskenteleville henkilöille turvalliset työolosuhteet asettamalla toiminnalle korkeat työterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Hyvän yrityskansalaisuuden peruskiviä ovat aktiivinen yhteistyö, avoin viestintä ja hyvät suhteet sidosryhmiin. Wärtsilän liiketoiminta ja sidosryhmäsuhteet perustuvat yhtiön toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct), joita jokainen Wärtsilän yhtiö ja työntekijä on velvollinen noudattamaan.

Merkittävät muutokset yhtiössä ja toimitusketjussa vuonna 2018 (GRI 102-10)
Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti laajentavansa QuantiServ-liiketoimintalinjansa palvelutarjontaa ostamalla valurautakorjauksiin erikoistuneen amerikkalaisen Lock-n-Stitchin. Yritysosto vahvisti Wärtsilän palveluportfoliota asiakkaille, joiden käytössä on useita tuotemerkkejä.

Wärtsilä saattoi myös päätökseen laivojen vedenalaisiin huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen hollantilaisen Trident B.V:n oston. Yrityskaupan myötä Wärtsilästä tulee johtava vedenalaisten palvelujen globaali tarjoaja. Yhtiöllä on 35 työntekijää.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti ostaneensa kansainvälisesti johtavan merenkulun navigointiratkaisujen toimittajan, Transasin, jonka valikoimaan sisältyvät täydelliset komentosiltaratkaisut, digituotteet ja elektroniset kartat. Yritys on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa. Yhtiöllä on 22 toimipistettä ympäri maailman ja 120 maata kattava jakeluverkosto. Yhtiöllä on noin 1.000 työntekijää. Transasin liiketoiminta integroidaan Wärtsilän Marine-liiketoimintaan.

Lokakuussa Wärtsilä päätti uudistaa organisaationsa jakamalla toimintansa kahteen liiketoiminta-alueeseen: Wärtsilä Marine ja Wärtsilä Energy, jotka vastaavat omilla markkinoillaan sekä uusmyynnistä että palveluista. Muutoksen tavoitteena on lisätä asiakasarvoa vastaamalla entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin tuotteiden koko elinkaaren ajan. Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.1.2019. Toiminnan keskittäminen kahteen liiketoiminta-alueeseen kiihdyttää Wärtsilän kasvua ja yhtiön Smart Marine- ja Smart Energy -strategioiden toteuttamista. Laitetoimitusten ja palveluiden integroinnilla voidaan lisätä asiakkaan saamaa arvoa räätälöimällä kokonaiselinkaariratkaisut entistä vahvemmin kohdemarkkinoiden tarpeisiin. Uuden organisaation ansiosta Wärtsilä voi myös palvella asiakkaitaan entistä tehokkaammin, joustavammin ja nopeammin.

Lokakuussa Wärtsilä myi pumppuliiketoimintansa pohjoismaiselle sijoitusyhtiölle Solix Groupille, jolla on toimipaikka Kööpenhaminassa, Tanskassa ja Malmössä, Ruotsissa. Wärtsilä Pumps on kuulunut Wärtsilä Marine Solutions organisaatioon siitä asti, kun yhtiö osti Hamworthyn vuonna 2012. Myynti koski 227:ää työntekijää. Pumppuliiketoiminnan myynti auttaa Wärtsilää keskittymään Smart Marine -visioonsa.

Lokakuussa Wärtsilä osti vedenalaisia palveluja tarjoavan Burriel Navarro, S.L:n, jolla on vankka maine Espanjan pääsatamissa. Yrityskauppa tukee vedenalaisen liiketoiminnan kasvua lisäämällä huoltopisteitä ja täydentämällä Wärtsilä-yhtiö Tridentin toimintaa Euroopassa. Yhtiöllä on 19 työntekijää.
Työllistäminen
Henkilöstö ja ulkopuolinen työvoima vuonna 2018 (GRI 102-8, GRI 401-1)
Suoran työllistämisen lisäksi Wärtsilän toimipaikoilla toimi aliurakoitsijoita, joiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus oli 7.000 henkilötyövuotta. Suomen-yksiköiden henkilöstömäärä oli 3.885.

Vuonna 2018 Wärtsilän palveluksesta lähti eri syistä yhteensä noin 1.641 työntekijää ja yhtiöön palkattiin 3.316 työntekijää. Wärtsilän henkilöstön yhteismäärä oli vuoden 2018 lopussa 19.293.
Henkilöstö 2018 2017 2016 2015 2014
Henkilöstön määrä vuoden lopussa 19 293 18 065 18 011 18 856 17 717
Henkilöstö liiketoiminnoittain
Services 11 051 10 624 10 567 10 592 10 692
Marine Solutions 6 267 5 845 6 074 6 847 5 603
Energy Solutions 1 171 1 038 903 959 978
Muut 805 559 467 459 444
Henkilöstö markkina-alueittain
Eurooppa 11 693 10 463 10 399 10 893 9 633
Aasia 4 726 4 890 4 992 5 297 5 477
Amerikka 2 074 1 960 1 919 1 917 1 840
Muut 801 753 701 748 767
Henkilöstön keski-ikä 41,4 41,5 41,0 41,0 40,2
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet (%) 93 92 89 89 88
Määräaikaiset työsuhteet (%) 7 8 11 11 12
Kokoaikaiset työsuhteet (%) 98 98 98 98 98
Osa-aikaiset työsuhteet (%) 2 2 2 2 2
Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet, %) 5,7 5,3 5,3 5,2 6,2
Nettotyöllisyysvaikutus 923 -213 -840 -755 -283
Henkilöstön määrä työsuhteen ja sukupuolen mukaan 2018 Toistaiseksi voimassa olevat Määräaikaiset
Kokonaismäärä 17 852 1 441
Miehiä 14 934 1 155
Naisia 2 918 286
Henkilöstön määrä työsuhteen ja alueen mukaan 2018 Toistaiseksi voimassa olevat Määräaikaiset
Eurooppa 11 193 500
Aasia 4 002 724
Amerikka 2 046 28
Muut 611 190
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet koko-/osa-aikaisuuden 2018 Kokoaikaiset Osa-aikaiset
Kokonaismäärä 17 517 335
Miehiä 14 815 125
Naisia 2 703 210
Uudet rekrytoinnit 2018 Uudet työsuhteet Aste (%)
Kokonaismäärä 3 316 17,2
Sukupuoli
Miehiä 2 534 15,8
Naisia 782 23,8
Ikäryhmä
< 30 vuotta 1 078 40,1
30–50 vuotta 1 891 15,6
> 50 vuotta 347 7,7
Markkina-alue
Eurooppa 2 188 18,7
Aasia 641 13,6
Amerikka 365 17,6
Muut 122 15,2
Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet) 2018 Lukumäärä Aste (%)
Kokonaismäärä 1 011 5,7
Sukupuoli
Miehiä 807 5,0
Naisia 203 6,2
Ikäryhmä
< 30 vuotta 187 10,6
30–50 vuotta 660 5,7
> 50 vuotta 164 3,6
Markkina-alue
Eurooppa 573 5,1
Aasia 267 6,7
Amerikka 137 6,7
Muut 33 5,4
Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määrä- tai osa-aikaiselle henkilöstölle (GRI 401-2)
Määräaikaisessa ja osapäiväisessä työsuhteessa oleville tarjotaan yleisesti ottaen samat etuudet kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville. Joissakin maissa oikeus etuuksiin riippuu palvelukuukausista tai -vuosista. Tällaiset erot johtuvat yleensä paikallisen lainsäädännön mukaisista työehtosopimuksista.
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika (GRI 402-1)
Wärtsilän vähimmäisirtisanomisaikaa koskevat menettelytavat on kuvattu osiossa Ihmioikeus- ja tasa-arvopolitiikka sekä oikeudenmukaiset työllisyyskäytännöt.
Työterveys ja -turvallisuus
Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna henkilöstön ja johdon yhteisissä virallisissa työsuojelutoimikunnissa (GRI 403-1)
Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia, joita kehitetään yleensä sekä yritysjohdon että henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Työsuojelutoimikunta on 78 prosentissa Wärtsilän yhtiöistä, ja toimikuntien toiminnan piirissä on yhteensä 92% Wärtsilän henkilöstöstä.
Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset (GRI 403-2)
Vuonna 2018 tapaturmataajuus oli 2,50, mikä merkitsee 1%:n kasvua verrattuna edellisvuoteen.

Valitettavasti on todettava, että kiinalaisella telakalla sattui kuolemaan johtanut tapaturma. Konttialuksen moottoreiden käyttöönottoon osallistunut Wärtsilän työntekijä oli töiden jälkeen poistumassa aluksesta. Työntekijä ei havainnut, että yksi aluksen kansi oli yhdeltä sivultaan suojaamaton. Hän putosi kannelta aluksen ruumaan ja menetti henkensä.

Wärtsilä raportoi vuodesta 2018 alkaen myös urakoitsijoiden henkilöstön poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrän ja tapaturmataajuuden sekä poissaoloon johtaneiden tapaturmien alueellisen jakauman.
Tapaturmat 2018 2017 2016 2015 2014
Tapaturmat yhteensä 398 446 439 461 510
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, vähintään 1 päivä, työntekijät, yhteensä 90 88 95 104 130
Eurooppa 62 60 69 72 90
Aasia 14 9 17 15 21
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 13 16 6 16 15
Afrikka 1 3 3 1 4
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, vähintään 1 päivä, alihankkijat, yhteensä 35
Eurooppa 19
Aasia 6
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 10
Afrikka 0
Poissaoloon johtaneita tapaturmia/miljoona työtuntia
Työntekijät 2,5 2,5 2,6 2,8 3,5
Alihankkijat 3,1
Poissaolotaajuus
Sairauspoissaolot (% tehdyistä työtunneista) 2,2 2,0 2,2 1,9 2,0
Tapaturmien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Työperäisten sairauksien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuolemantapaukset
Kuolemantapauksia yhteensä 1 1 1 1 5
Työntekijät 1 0 0 1 3
Alihankkijat 0 1 1 0 2
Työperäisille sairauksille altistavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät (GRI 403-3)
Wärtsilän huolto- ja testaushenkilöstö työskentelee jatkuvasti käynnissä olevien moottoreiden läheisyydessä ja altistuu siksi kovalle melulle. Kuulon aleneminen pyritään estämään Wärtsilän työterveys- ja työturvallisuusohjelmilla, muun muassa hankkimalla melulle altistuville työntekijöille asianmukaiset kuulosuojaimet. Vuonna 2018 diagnosoitiin yhteensä 7 työperäistä sairautta, mikä vastaa 0,2 tapausta miljoonaa työtuntia kohti.
Koulutus
Koulutuspäivien vuotuinen keskimäärä työntekijää kohden (GRI 404-1)
Vuonna 2018 Wärtsilän miespuolisille työntekijöille kertyi 2,17 koulutuspäivää ja naispuolisille työntekijöille 2,23 koulutuspäivää.
Koulutuspäivät (päivää/työntekijä) 2018 2017 2016 2015 2014
Kaikki 2,2 2,2 3,0 3,0 4,2
Johto 2,9 3,5 3,7 3,5 5,1
Muut toimihenkilöt 2,1 3,0 2,9 2,9 3,5
Työntekijät 2,1 2,0 3,0 3,1 4,4
Ohjelmat työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja siirtymävaiheen tukiohjelmat (GRI 404-2)
Osaamisen kehittämiseen liittyvät Wärtsilän ohjelmat on kuvattu osiossa Ihmisten johtaminen. Wärtsilä tarjoaa henkilöstölleen laajasti erilaisia sisäisiä koulutuksia ja oppimismahdollisuuksia yli 20 eri aihekategoriassa. Koulutusteemoista mainittakoon muun muassa konetekniikka, työturvallisuus ja -terveys, kielet ja kulttuuri, projektijohtaminen, ympäristö, turvallisuus ja johtaminen.
Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus (GRI 404-3)
Vuosittaisten kehityskeskustelujen toteutuminen 2018 2017 2016 2015 2014
Kattavuus (%) 96 96 96 92 92
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus (GRI 405-1)
Monimuotoinen henkilöstö tekee parempaa tulosta, pystyy paremmin ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja tarjoaa yrityksen käyttöön laajemman osaamispohjan. Wärtsilän vuonna 2012 käynnistämän monimuotoisuusaloitteen tavoitteena on edistää osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla yhtiön globaalien ja paikallisten vaatimusten täyttämiseksi. Monimuotoisuuteen panostaminen ja eri-ikäisten, eri sukupuolta olevien ja persoonallisuudeltaan ja koulutustaustaltaan erilaisten ihmisten tukeminen tekee Wärtsilästä entistä vetovoimaisemman työnantajan ja asiakkailleen arvostetun liikekumppanin.
Sukupuolijakauma 2018 2017 2016 2015 2014
Miehiä/naisia (%) 83/17 84/16 84/16 85/15 86/14
Miesten/naisten osuus johtotehtävissä (%) 87/13 89/11 89/11 89/11 90/10
Alueellinen monimuotoisuus
Kansallisuudet 137 136 134 131 122
Työntekijöiden lukumäärä ikäryhmän mukaan 2018 Lukumäärä Aste (%)
< 30 vuotta 2 687 13,9
30–50 12 107 62,8
> 50 vuotta 4 499 23,3
Hallituksen ja johtokunnan jäsenet ikäryhmittäin vuonna 2018, % Johtokunta (%) Hallitus (%)
< 30 vuotta 0 0
30–50 25 25
> 50 vuotta 75 75
Hallituksen ja johtokunnan jäsenet sukupuolittain vuonna 2018, % Johtokunta (%) Hallitus (%)
Naisia 13 25
Miehiä 87 75
Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset (GRI 102-43)
Wärtsilä asettaa aina asiakkaidensa tarpeet etusijalle. Osoitamme sen kuuntelemalla asiakkaiden palautetta tarkkaan ja reagoimalla siihen sekä operatiivisella että johdon tasolla. Wärtsilälle on tärkeää ansaita asiakkaidensa pitkäjänteinen luottamus pitämällä lupauksensa. Vaikka alallamme saattaa tulla vastaan haasteita, suhteita lujitetaan toimimalla asiakaslähtöisesti. Mittaamme asiakkaidemme uskollisuutta ja tyytyväisyyttä soveltamalla Net Promoter Score- eli NPS metodologiaa. Tuloksia seurataan kuukausittain. Tulokset ovat parantuneet merkittävästi kolmen viime vuoden aikana.

Otamme mielellämme asiakkailta vastaan palautetta projektien toimitusvaiheessa sekä laitteiden käytön aikana. Tieto toimivista ratkaisuista ja parantamismahdollisuuksista sekä asiakkaiden toimintaympäristön ymmärtäminen ovat elintärkeitä edellytyksiä yhtiön tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Keräämällä palautetta erilaisissa tapahtumissa ja pitämällä muutoin jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiin sekä reagoimalla palautteeseen varmistamme, että asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttyvät.
Asiakasuskollisuus ja -tyytyväisyys 2018 2017 2016
Asiakastyytyväisyys
Marine Solutions 82% 76% 76%
Services 90% 87% 90%
Energy Solutions 85% 95% 90%
Net Promoter Score
NPS 53 45 41
Vastaajia 3 356 4 875 4 899
Asiakastyytyväisyyden tunnusluku perustuu yhteen kysymykseen: Oletko tyytyväinen Wärtsilän suoritukseen kokonaisuutena? Vastausvaihtoehdot ovat tyytyväinen, ei tyytyväinen eikä tyytymätön sekä tyytymätön. Prosenttiluku osoittaa tyytyväisten vastaajien osuuden.
NPS-asteikolla alin tulos on –100 ja paras +100.

Aiheeseen liittyvät sivut

Turvallisuuspäivä muistutti liikenneturvallisuuden tärkeydestä

Vastuullinen liiketoiminta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?