Open navigation

Osakkeet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella WRT1V. Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 8.3.2018, hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta. Kaupparekisteriin rekisteröitiin 12.3.2018 yhteensä 394.482.260 uutta osaketta, minkä jälkeen Wärtsilän osakkeiden lukumäärä oli 591.723.390. Kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma oli tilikauden 2018 lopussa 336.002.138,50 euroa. Wärtsilällä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja yhtäläiseen osinkoon.

Osakekohtaisia tunnuslukuja
2018 2017 2016 2015 2014
Tulos/osake (EPS)* EUR 0,65 0,63 0,60 0,75 0,59
Oma pääoma/osake* EUR 4,09 3,97 3,87 3,72 3,31
Osinko/osake* EUR 0,481 0,46 0,43 0,40 0,38
Osinko/tulos % 73,71 70,8 72,8 53,3 65,4
Efektiivinen osinkotuotto % 3,51 2,6 3,0 2,8 3,1
Hinta/voitto (P/E) 21,4 27,0 23,8 18,8 21,1
Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV) 3,4 4,4 3,7 3,8 3,7
Osakkeiden oikaistu lukumäärä* x 1 000
tilikauden lopussa 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723
keskimäärin 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723
1 Hallituksen ehdotus.
* Vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan lisääntynyttä osakemäärää.

Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä

Wärtsilän osakkeen kurssi laski 20,8% vuonna 2018, kun OMX Helsinki Industrials -indeksi laski 17,6% ja OMX Helsinki Cap -indeksi laski 7,7%. Wärtsilän osakkeen ylin kurssi tilikaudella oli 19,88 euroa ja alin kurssi 12,75 euroa. Päätöskurssi 31.12.2018 oli 13,90 euroa, ja vaihdon volyymilla painotettu keskikurssi vuonna 2018 oli 17,04 euroa. Wärtsilän osakekannan markkina-arvo tilivuoden lopussa oli 8.222 milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 278.938.159 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.754 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Näillä kaupankäyntipaikoilla osaketta vaihdettiin yhteensä 226.474.065 kappaletta. Lisätietoja osakkeen kurssikehityksestä löytyy Wärtsilän sijoittajasivuilta www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Kurssikehitys.svg
Osakevaihto_kk.svg
Markkina-arvo.svg

Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
2018 2017 2016 2015 2014
Pörssivaihto MEUR 4 754 4 800 3 826 4 529 5 114
Vaihdettu määrä* x 1 000 278 938 268 222 296 611 341 211 397 575
Vaihtuvuus % 47,1 45,3 50,1 80,0 67,2
Ylin kurssi* EUR 19,88 20,77 14,48 14,99 14,61
Alin kurssi* EUR 12,75 13,97 11,30 11,07 10,62
Keskikurssi* EUR 17,04 17,90 12,89 13,28 12,70
Pörssikurssi tilikauden lopussa* EUR 13,90 17,53 14,23 14,05 12,36
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa MEUR 8 222 10 375 8 418 8 314 7 315
* Vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan lisääntynyttä osakemäärää.

Aiheeseen liittyvät sivut

Hallituksen toimintakertomus

Konsernijohtajan katsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?