Open navigation

Tietoa osakkeenomistajille

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Varsinainen yhtiökokous

Wärtsilä Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.3.2019 kello 15.00 alkaen Helsingissä, Messukeskuksen Siivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 25.2.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 4.3.2019 kello 16.00 mennessä joko sähköpostitse, yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen, puhelimitse tai kirjallisesti. Kirjallisesti ja sähköpostitse ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 4.3.2019 klo 16.00. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisosoitteet:

Wärtsilä Oyj Abo
Osakasrekisteri
PL 1834
00080 WÄRTSILÄ
puh. 010 709 5282, arkipäivisin klo 9.00–12.00
Sähköposti: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,48 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.3.2019.

Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2019 ja osingon maksupäivä 27.9.2019.

Pörssitiedotteet

Pörssitiedotteet ovat luettavissa Wärtsilän internetsivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Taloudellinen kalenteri 2019

Vuosikertomus 2018 tiistaina 12.2.2019
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019 torstaina 25.4.2019
Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuu 2019 torstaina 18.7.2019
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019 perjantaina 25.10.2019
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2019 torstaina 30.1.2020

Osavuosikatsaukset, puolivuosikatsaukset ja tilinpäätöstiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.wartsilareports.com sekä Wärtsilän internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com. Wärtsilän taloudellinen kalenteri löytyy yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Aiheeseen liittyvät sivut

Hallituksen toimintakertomus

Konsernijohtajan katsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?