Open navigation

Wärtsilä pääomamarkkinoilla

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaava tiimi, johon kuuluvat Wärtsilän toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja IR Officer, osallistui vuoden aikana noin 280 sijoittajatapaamiseen. Tiimi piti lisäksi vuoden mittaan säännöllisesti yhteyttä osakeanalyytikkoihin.

Institutionaalisten sijoittajien kanssa järjestettiin tapaamisia Pohjois-Amerikassa, Isossa-Britanniassa, Manner-Euroopassa sekä Pohjoismaissa. Wärtsilän IR-tiimi järjesti vuoden aikana roadshow-tapahtumia 21 päivänä ja osallistui kahdeksaan sijoittajakonferenssiin. Wärtsilän ulkomainen osakeomistus oli vuoden aikana 54,5% (55,9). Ulkomaisia osakkeenomistajia oli eniten Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Wärtsilän pääomamarkkinapäivä pidettiin toukokuussa Helsingissä. Aiheita olivat yhtiön energia- ja merenkulkuliiketoiminnan strategiset painopisteet sekä lähivuosien kasvumahdollisuudet. Pääomamarkkinapäivään osallistui lähes 70 institutionaalista sijoittajaa, osakeanalyytikkoa ja pankkiiria. Lisäksi tilaisuuden webcast-lähetystä seurasi 67 henkilöä.

Wärtsilä osallistui vuoden mittaan kotimaisille yksityissijoittajille tarkoitettuihin tapahtumiin, mm. Inderesin ja Nordean järjestämiin tilaisuuksiin. Wärtsilän osakkeenomistajista noin 17,9% (17,7) oli yksityissijoittajia vuonna 2018.

Wärtsilän sijoittajasuhdepolitiikka

Wärtsilän sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa yhtiön toiminnasta, strategiasta, markkinoista ja taloudellisesta asemasta. Näin pyritään varmistamaan, että rahoitusmarkkinoilla on Wärtsilän osakkeiden arvon määrittämiseen riittävät tiedot. Tavoitteen saavuttamiseksi Wärtsilä julkaisee vuosittain kaksi osavuosikatsausta, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja pörssitiedotteita. Tämän lisäksi yhtiön johto keskustelee säännöllisesti analyytikoiden ja sijoittajien kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.

Wärtsilän verkkosivut toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja aiempaa toimintaa koskevan tiedon arkistona.

Näkymät

Tietoa Wärtsilän näkymistä ja tilikauden tulosennusteesta julkaistaan tilinpäätöstiedotteessa, puolivuosikatsauksessa ja osavuosikatsauksissa. Viimeksi julkaistut näkymät toistetaan myös vuosikertomuksessa. Julkaistavat näkymät sisältävät hallituksen hyväksymät odotukset kysynnän kehittymisestä Wärtsilän markkinoilla. Wärtsilä ei julkaise kvartaalikohtaisia tulosennusteita. Jos liiketoiminnan olosuhteissa tapahtuu näkymiin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia, Wärtsilä julkaisee muutetut näkymät voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Analyytikkoraportit

Wärtsilä tarkistaa pyydettäessä analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden aiemmin julkaistujen tietojen perusteella. Wärtsilä ei kommentoi pääomamarkkinatahojen julkaisemia ennusteita tai odotuksia eikä ota niistä vastuuta.

Hiljainen jakso

Wärtsilä soveltaa tulosjulkistustensa edellä kolmen viikon pituista hiljaista jaksoa, jotta julkaisematonta taloudellista tietoa ei pääse julkisuuteen. Edustajamme eivät tänä aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa.

Tiedonantopolitiikka ja talousviestintä

Wärtsilä tiedottaa yhtiön tavoitteista, taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnasta avoimesti, oikea-aikaisesti, totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti, jotta yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikeisiin ja riittäviin tietoihin perustuvan käsityksen yhtiöstä. Wärtsilä julkaisee pörssitiedotteita, lehdistötiedotteita ja ammattilehdistölle tarkoitettuja tiedotteita. Lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt julkaisevat tarvittaessa lehdistötiedotteita paikallisesti merkittävistä asioista.

Pörssitiedotteilla tiedotetaan sisäpiiritietoa sisältävistä asioista, joilla voi olla olennaista vaikutusta yhtiön rahoitusinstrumenttien arvoon. Lehdistötiedotteet sisältävät tietoa Wärtsilän tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, joilla katsotaan olevan yleistä merkitystä sijoittajille ja tiedotusvälineille. Ammattilehdistötiedotteilla tiedotetaan alan lehdistölle tuotteista ja teknologioista yksityiskohtaisemmin. Kaikki pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lehdistötiedotteet julkaistaan englanniksi ja tarvittaessa myös suomeksi ja ruotsiksi. Ammattilehdistötiedotteet julkaistaan ainoastaan englanniksi ja paikalliset tiedotteet paikallisella kielellä. Kaikki tiedotteet ovat välittömästi julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internetsivuilla.

Yhteystiedot

Yhtiön sijoittaja- ja analyytikkosuhteista vastaa sijoittajasuhdejohtaja Natalia Valtasaari yhdessä IR-tiimin kanssa. Kyselyt voi lähettää osoitteeseen investor.relations@wartsila.com.

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Mari Hamarila
IR Officer
puh. 050 364 3413
mari.hamarila@wartsila.com

Alexandra Carlzén 

Koordinaattori, sijoittajasuhteet
puh. 010 709 5445
alexandra.carlzen@wartsila.com 

Wärtsilän konserniviestinnästä vastaa viestintäjohtaja Atte Palomäki.

Atte Palomäki 
Viestintäjohtaja
puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Aiheeseen liittyvät sivut

Hallituksen toimintakertomus

Konsernijohtajan katsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?