Open navigation

Liiketoimintamalli

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Energiateollisuudessa Wärtsilä on maailmanlaajuinen järjestelmäintegraattori, joka tarjoaa moottori-, aurinkoenergia- ja energianvarastointiteknologiaa sekä ohjelmistoratkaisuja joko yksittäisasennuksina tai kokonaisratkaisuina. Merenkulkualan tarjonta käsittää voimantuotanto-, reitti- ja prosessointiratkaisut. Wärtsilä pystyy yhdistämään merenkulkualan tuotteensa suuremmiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi. Wärtsilän palveluvalikoima kattaa kaiken varaosista ja teknisestä osaamisesta asiakkaiden laitosten elinkaaren maksimointiin, hyötysuhteen kasvattamiseen ja suorituskyvyn takaamiseen. Yhtiö pyrkii maksimoimaan ympäristösuorituskyvyn ja taloudellisuuden keskittymällä kestävän kehityksen mukaisiin, datalähtöisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
 
Yli 200 toimipistettä yli 80 maassa käsittävä Wärtsilän verkosto tarjoaa paikallisen tuen koko maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle. Wärtsilä toimii ensisijaisesti tytäryhtiöiden ja strategisten yhteisyritysten kautta. Valmistusmalli perustuu kokoonpanotehtaisiin, joten pitkäjänteiset suhteet maailmanlaajuiseen toimittajaverkostoon ovat erittäin tärkeitä. Wärtsilällä on noin 1.120 suoraa avaintoimittajaa. Wärtsilällä on noin 19.000 työntekijää, jotka edustavat yli 130 kansallisuutta. Rekrytoimalla ja myös pitämällä talossa parhaat mahdolliset osaajat Wärtsilällä on edellytykset olla ensisijainen yhteistyökumppani asiakkaille sekä kiinnostava työnantaja nykyisille ja uusille työntekijöille. Wärtsilä on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa vastuullisesti ja edistää vastuullisia käytäntöjä arvoketjunsa kaikissa vaiheissa.

Aiheeseen liittyvät sivut

Konsernijohtajan katsaus

Viisivuotiskatsaus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?